שם הקורס
נקודות זכות
ארגון‭ ‬ותפקוד‭ ‬שירותי‭ ‬הבריאות‭ ‬בישראל‭ ‬בעשור‭ ‬השני‭ ‬של‭ ‬המאה‭ ‬21‭‬ הינם‭ ‬המשך‭ ‬למה‭ ‬שהתפתח‭ ‬במשך‭ ‬שנים‭ ‬רבות‭ ‬במסגרת‭ ‬מוסדות‭ ‬מרובים‭ ‬וקשור‭ ‬לתפיסת‭ ‬העולם‭ ‬של‭ ‬מקבלי‭ ‬ההחלטות‭ ‬בתקופות‭ ‬השונות,‭ ‬לכן‭ ‬הכרת‭ ‬התהליכים‭ ‬מהווה ‬בסיס‭ ‬להבנת‭ ‬המבנה‭ ‬והתפעול‭ ‬כיום‭. ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
ניהול‭ ‬וטיפוח‭ ‬המשאב‭ ‬האנושי‭ ‬המועסק‭ ‬במערכת‭ ‬הבריאות‭ ‬הפך‭ ‬להיות‭ ‬אחד‭ ‬הכלים‭ ‬המכריעים‭ ‬והחשובים‭ ‬להעלאת‭ ‬רמת‭ ‬השירות ‭ ‬שמגישה‭ ‬מערכת‭ ‬הבריאות‭ ‬בישראל‭ ‬לתושביה.‭ ‬בקורס‭ ‬יושם‭ ‬דגש‭ ‬מיוחד‭ ‬בהבנת‭ ‬מבנה‭ ‬מערכת‭ ‬הבריאות‭ ‬בישראל‭ ‬והשפעתה‭ ‬על‭ ‬תכנון‭ ‬וניהול‭ ‬משאבי‭ ‬אנוש,‭ ‬המועסק‭ ‬במערכות‭ ‬הבריאות‭ ‬השונות‭ ‬ובמוסדות‭ ‬בריאות‭ ‬וסיעוד‭.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
בעולם הרפואה המידע הינו המשאב השני בחשיבותו לאחר המטופל. ניהול המידע וארגונו הופכים למשימה חיונית בכל ארגון רפואי קטן כגדול. הקורס יעסוק בסוגיות הטכנולוגיות והארגוניות הקשורות במערכות מידע בעולם הרפואה ושוק הבריאות. יבחנו פתרונות חומרה, תוכנה, תקשורת ומערכות מידע. יוצגו היתרונות והחסרונות של הפתרונות השונים תוך שימת דגש על תפקיד המנהל בבחינת העלויות, התועלות ובחירה בחלופות הולמות. ידונו סוגיות חוקיות ואתיות הקשורות לנושא המידע, ההגנה עליו וההשלכות לחוקי צנעת הפרט, חופש המידע, וזכויות החולה. יודגמו חידושים טכנולוגיים המשחרים לפתחנו דוגמת בינה מלאכותית.
בתום הקורס יהיו למשתתפים מיומנויות וידע שיסייעו להם להגדיר צרכי מידע ארגוניים, לבחור בחלופה נכונה, להכיר ביתרונות ובמגבלות של מערכות מידע רפואיות ולתקשר עם אנשי טכנולוגיות מידע בצורה טובה יותר.
הקורס‭ ‬יעסוק‭ ‬בהקניית‭ ‬מושגי‭ ‬יסוד‭ ‬על‭ ‬ההיבטים‭ ‬החברתיים‭ ‬וההתנהגותיים‭ ‬בנושאי‭ ‬בריאות‭, ‬ חולי‭ ‬ותפקידים‭ ‬מרכזיים‭ ‬במערכת‭ ‬הבריאות. נבחן‭ ‬כיצד‭ ‬גורמים‭ ‬סוציו‭-‬ דמוגרפיים‭ ‬ותפיסות‭ ‬בריאות‭ ‬משפיעות‭ ‬על‭ ‬מצבי‭ ‬ותוצרי‭ ‬בריאות‭ ‬ועל‭ ‬ההתנהגות‭ ‬הבריאותית‭ ‬של‭ ‬פרטים‭ ‬וקהילות‭.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
הקורס עוסק בבעיות היסוד של מימון הפירמה ופתרונן. בתוך כך, מוצגים היבטים שונים של המימון, תוך לימוד ראשוני של כלי הניהול הפיננסי. לאחר הצגת היסודות של תורת המימון (היוון זרמי הון, ערך נוכחי נקי, שיעור התשואה) נעסוק באופן קבלת ההחלטות בקשר להשקעות בתנאי וודאות ואי וודאות, בקביעת מחירי ההון, בקביעה אופטימאלית של מבנה ההון ובקביעת שוויים של ניירות ערך בשיווי משקל.
הקורס דן בניהול מחקר על כל שלביו, החל מהצגת שאלת המחקר, בניית מודל המחקר, ניסוח השערות המחקר, בניית מערך המחקר, איסוף הנתונים, יישום של טכניקות סטטיסטיות שונות לניתוח הנתונים, הסקת מסקנות וכתיבת דו"ח מסכם. הקורס מלווה בהתנסות מעשית בנושאי מפתח, כולל כתיבה של הצעת מחקר.
הקורס מיועד להכיר לסטודנט המתמחה בניהול מערכות בריאות את הידע העדכני הקיים בתחום כלכלת הבריאות, להציג בפניו דוגמאות לשימוש בכלי הניתוח הכלכלי בתחום הרפואה והבריאות, ולהכשירו להיות מסוגל להבין דיונים בנושא ולהשתמש בכלים אלה בעבודתו.
בפרויקט זה על הסטודנט, הפועל בקבוצה של 4-5 עמיתים, לבדוק מחקרית נושא בעל משמעות למסלול הלימודים (מנהל בריאות, מנהל שירותים לזקן או ניהול איכות) ועל ידי כך לנצל את הנלמד בקורסים המרכיבים את תכנית הלימודים ב- MA. ממצאי הפרויקט ינוצלו להכנת תכנית פעולה התערבותית שניתן ליישם בשירות.
הקורס יעסוק בסוגיות הקשורות בהבטחת איכות מהיבטים שונים: מקבל השירות, המקצוע, המערכת הארגונית- פוליטית, ההיבט החוקי והשפעתם על העשייה המקצועית של העוסקים במקצועות הבריאות.
שירותי בריאות הציבור מהווים מרכיב בסיסי של מערכת שירותי בריאות ומכוונים לקידום ושיפור מצב הבריאות של האוכלוסיה עם דגש על פעילות מניעתית המכוונת ומותאמת לקבוצות האוכלוסיה במדינה.
הקורס פותח בבחינת תפקידיו של התקצוב הציבורי כמרכיב מרכזי של קביעת מדיניות ציבורית ותכנון לאומי ובמטרות התקצוב הציבורי במדינות הדמוקרטיות המערביות. בהמשך נבחנת ההשפעה של הפוליטיקה על תהליך העיצוב והגיבוש של התקציב הציבורי ועל סדרי ההקצאה של עוגת התקציב הציבורי וחלוקתה לפי יעדים ואינטרסים.
הקורס מעניק הזדמנות לרכוש ידע על תהליכי קבלת החלטות ומדיניות ברמת הפרט, הקבוצה והארגון/ מדינה. דגש מיוחד ניתן בקורס על בחינת תפקידם של משתנים כלכליים ופסיכולוגיים. הקורס מאתגר את הסטודנטים לבחון את הסוגיות הנדונות בקורס בראייה ביקורתית שלהם ושל אחרים.
GCP- Good Clinical Practice. הקורס מקנה למשתתפים ידע בסיסי בדרישות לאישור וניהול מחקרים קליניים בבני אדם על מנת לאפשר למשתתפים להכיר ולבצע מחקר רפואי.


הקורס דן בסוגיות אתיות מתחום העשייה הטיפולית על היבטיה השונים. סוגיות אלו תבחנה בהקשר אישי, מקצועי, בין מקצועי וחברתי. יושם דגש על שיקולים מנחים להתנהגות במצבי קונפליקט בין פרופסיות טיפוליות הפועלות יחדיו במסגרת משותפת, ועל חשיבות קיומו של שיח אתי בין הגורמים השונים במערכת הבריאות מתוך השקפת עולם פלורליסטית.
ישנו קשר הדוק בין מבנה מערכת הבריאות, רמת השירותים, איכות הרפואה ואיכות החיים. הכרת מערכות הבריאות בעולם, המבנה, שיטות המימון, סל השירותים והבעייתיות בכל מבנה- תעמיק את התובנה של הסטודנט לגבי מערכת הבריאות הישראלית, מקומה בחברה, יכולת ההשפעה והשינוי ומגמות עתידיות של פני הרפואה בישראל.
הקורס יעסוק בתיאור וניתוח היבטים תפעוליים שונים של מוסדות לזקנים. הקורס ישים דגש על זכויותיו (המעוגנים בהשקפת העולם ובחוק) של הזקן הגר במוסד והשירותים השונים המסופקים לו- שירותים אישיים וטיפוליים, חברתיים ומלונאיים.
הקניית ידע לסטודנטים בתחום בריאות וחולי במבוגרים, תוך הכרת מסגרות הטיפול בקהילה, בבית החולים הכללי והשיקומי ובמוסדות לטיפול ממושך. בתום הקרוס יוכלו הסטודנטים לאפיין את צרכי המבוגר הבריא והחולה ולהכיר מסגרות קיימות היכולות לתת מענה לצרכים אלו.
הקורס יציג את התיאוריות הרווחות בדיסציפלינות השונות, ובהם פסיכולוגיה, סוציולוגיה, אנתרופולוגיה וגרונטולוגיה נרטיבית. הקורס יתמקד בנקודת המבט של האדם הזקן והאופן בו הוא חווה את זקנתו ומתנהל בסביבתו בתחומי החיים השונים: עבודה, פרישה, פנאי, התנדבות, זוגיות, מערכת היחסים הבין- דורית והתמודדות עם מוות, אבל והתאלמנות.
הקורס מתמקד במדיניות הרווחה והבריאות לזקנים בישראל ובעולם המערבי, בתיאוריה המונחת בבסיס מדיוניות זו, ומערך השירותים והתכניות לזקנים הנגזרים ממנה. כהקדמה לבחינת הפתרונות לזקנים יש להבין את הקונטקסט החברתי של תקופת הזקנה, מדוע היא מוגדרת כבעיה חברתית הדורשת פתרון ואלו סטיגמות נלוות לתקופה זו.
בעיות איכות בארגונים בכלל ובארגוני בריאות בפרט הינן ברובן בעיות מורכבות. בכדי להתמודד עם בעיות איכות מורכבות יש לרכוש מתודולוגיה וכלים לחקר ופתרון בעיות בארגון. הקורס יציג גישות שונות ויתמקד בסדנה בגישה המבוססת על עבודת צוות בניהול עצמי ושימוש בכלי ניתוח תהליכים מעולם ההנדסה, המיושמים בהצלחה בשיפור תהליכים בעולם הבריאות.
הכרת תהליך האקרדיטציה, רקע והתפתחות המגמה בעולם ובארץ והאתגרים בהטמעת התהליך – תעמיק את התובנה של הסטודנט לגבי מקומה של האיכות במערכת הבריאות העולמית והישראלית, יכולת ההשפעה של התהליך על מערכת הבריאות ומגמות עתידיות, ותעניק לו כלים יישומיים להטמעת האקרדיטציה בצורה הטובה ביותר במקום בו הוא עובד.
הכרת‭ ‬מערכת‭ ‬הבריאות‭ ‬בקהילה‭ ‬על‭ ‬כל‭ ‬חלקיה‭ ‬והכרת‭ ‬המרפאה‭ ‬כאבן‭ ‬היסוד‭ ‬בקהילה, מקצועות‭ ‬ומקצועיות‭ ‬העובדים‭ ‬בתחומים‭ ‬השונים‭ -‬‭ ‬רופאים, ‬אחיות, ‬אנשי‭ ‬משרד‭ ‬וכד'‭י .‬ישום‭ ‬הידע‭ ‬והכלים‭ ‬הניהוליים‭ ‬בחיי‭ ‬היום‭ ‬יום‭ ‬במרפאה, מנהלת, הנהלה.
צפה בוידאו