שם הקורס
נקודות זכות
הקורס יעסוק בתכנים ומושגי יסוד בסיסיים מתחום הפסיכולוגיה כבסיס להבנה ולמידה של תחומים ספציפיים ומתקדמים, כגון פסיכולוגיה התפתחותית. במהלך הקורס יושם דגש על סוגיות פסיכולוגיות שונות ומיקומם באינטראקציה הטיפולית.
הקורס סוקר באופן שיטתי את תחומי ההתפתחות השונים: פיזיולוגית, קוגניטיבית, רגשית, אישיותית וחברתית, מינקות ועד בגרות וזקנה בדגש תיאורטי ומחקרי. במהלך הקורס ייבחנו הסוגיות המרכזיות של הפסיכולוגיה ההתפתחותית השלכותיהם ויישומיהם.
הקורס יעסוק בהיבטים נבחרים של התנהגות ארגונית תוך התמקדות בתיאוריות, מחקרים וביישומם בארגוני בריאות בכלל ובסיעוד בפרט. במהלך הקורס יודגשו תהליכים בין אישיים ומיומנויות ניהול ובחינת ביטויים והקשרם לתיאוריות השונות.

הקורס יתמקד בהקניית מושגי יסוד במחקר אמפירי תוך התמקדות בשיטות הסטטיסטיות הבסיסיות לתיאור הנתונים, ניתוחם והסקת מסקנות. בנוסף, הקורס יעסוק בשיטות מחקר, הבעיות והאתגרים בחקירה מדעית.
הקורס יתמקד בהיבטים נבחרים של כלכלת בריאות בישראל. במהלך הקורס יחשפו הסטודנטים למניעי התנהגות כלכליים בבריאות אצל פרטים, חברות אנושיות, קובעי מדיניות וממשלות.
היכרות מדעית ומקצועית, עם המושגים תרופה ופרמקולוגיה. הבנת מנגנוני הפעולה של תרופות כחומרים שמתערבים במערכות פיזיולוגיות ופתופיזיולוגיות בגוף האדם. הכרת התרופות הנפוצות למצבי מחלה שכיחים, הקשר בין מנגנון הפעולה של תרופה ליכולת הריפוי שלה והאמצעים להפחתת הרעילות ותופעות הלוואי.

הקורס יתמקד באפשרויות הטיפול התרופתי במצבי מחלה שונים. לשם ריפוי או הקלה של סימפטומים, התאמה מירבית של תרופה למצב המחלה והחולה הספציפי, כמו גם יתרונות וסכנות בטיפול.
הקורס יתמקד במבנה מערכות גוף האדם ותפקודן, ויהווה בסיס להבנת ההפרעות הפתופיזיולוגיות ולקביעת עקרונות הטיפול בהם.
הקורס עוסק בהכרת מושגי היסוד של תורת החיידקים, הטפילים, הנגיפים והפטריות. המשותף לגורמי הזיהום והייחודיות שלהם מבחינה קלינית תוך הכרת מרכיבי המערכת החיסונית במצבי בריאות וחולי.
קורס זה מתמקד במושגים בסיסיים בפתולוגיה ובתהליכי מחלה הקשורים למערכות הגוף.
קורס זה מיועד להעניק לסטודנטים בסיעוד הבנה לגבי עקרונות התזונה הנבונה, שיטות הזנה, וההשפעות על האיזון התזונתי בבריאות ובמצבי חולי שונים.
הקורס מקנה רקע כללי בעקרונות והמושגים האפידמיולוגיים, הבנה בנוגע לטבען של מחלות כרוניות וזיהומיות והתהליכים הקשורים אליהן בקהילה, בבית החולים ובאוכלוסייה הכללית. בקורס יילמדו סוגים שונים של מחקרים אפידמיולוגיים ודפוסים בינלאומיים של בריאות וחולי ומגמות של מחלות לאורך זמן.
הקורס עוסק ברכישת מיומנויות מחשוב הכוללות את הכרת המחשב האישי ומושגי היסוד של טכנולוגיות המידע העכשוויות. במהלך הקורס יסקרו מונחים עיקריים בתחום חומרת המחשב ומערכת ההפעלה שלו. תילמד ותתורגל עבודה עם מעבד תמלילים, גיליונות חישוב אלקטרוניים והצגת נתונים באופן גרפי ובניית מצגות.
קורס זה מיועד להבנת ההיבטים החוקיים והאתיים במתן שירותי בריאות בכלל ושל שירותי סיעוד בפרט. דגש מיוחד יינתן על פיתוח הבנה של דילמות אתיות בסיעוד ועל פיתוח כלים שיאפשרו קבלת החלטות לפתרונן.

הקורס יעסוק בהכרה וניתוח מושגים בסיסיים בתקשורת תוך ובין-אישית ובפיתוח יכולות הלומד כמסייע למטופלים במצבי חולי ומשבר.
הקורס יעסוק ברכישת מיומנויות אומדן גופני במערכות הגוף השונות, תוך הבנה ויישום של טכניקות האומדן, הכרת ממצאים תקינים וחריגה מהם, וכן דיווח ותיעוד הממצאים.
הקורס יעסוק באספקטים סיעודיים ורפואיים ובמיומנויות קליניות המהוות את הבסיס לעשייה הסיעודית במצבי בריאות וחולי.
הקורס יעסוק בלימוד דפוסי התמודדות על מטופלים ומשפחותיהם עם בעיית בריאות ממושכת, בהתבסס על תיאוריות ומודלים הקשורים לרב תרבותיות.
בקורס יילמד הקשר שבין מערכות הגוף והביטויים הקליניים והטיפול בהם באדם הבוגר המהווים בסיס לתפקוד מקצועי של אחות מוסמכת.
קורס המשך- בקורס יילמד הקשר שבין מערכות הגוף והביטויים הקליניים והטיפול בהם באדם הבוגר המהווים בסיס לתפקוד מקצועי של אחות מוסמכת.
ילמד הקשר בין האנטומיה-פיזיולוגיה והפתולוגיה למצבים שהחלופה הטיפולית הנה כירורגית. ידונו היבטים סיעודיים בטיפול במטופל כירורגי, עקרונות וניהול הטיפול בהתייחס לאספקטים נפשיים, פיזיים וכוללניים לפני, במהלך ואחרי התערבות כירורגית.
קורס המשך- יידונו היבטים סיעודיים במטופל הכירורגי, עקרונות וניהול הטיפול בהתייחס לאספקטים נפשיים, פיזיים וכוללניים לפני במהלך ואחרי התערבות כירורגית.
הקורס יעסוק בבריאות האישה על רצף החיים ויתמקד בשלוש תקופות חיים משמעותיות: תקופת ההתבגרות, תקופת הפריון ותום תקופת הפוריות. בתקופת הפריון יושם דגש על מערכת הרבייה, הנערה המתבגרת, האישה ההרה, היולדת והיונק, נדון במשפחה המתהווה, תכנון משפחה, בעיות גינקולוגיות שכיחות, בעיות בפריון וגינקולוגיה אונקולוגית. בנוסף הקורס יעסוק בהיבטים השונים של גיל המעבר.
הקורס עוסק בפיתוח גישה ייחודית לטיפול בילדים ובני נוער ומדגיש את הטיפול בהם לצד קידום בריאות ורווחה גופנית, נפשית, וחברתית, באוכלוסייה ייחודית זו. תכני הקורס יילמדו תוך התייחסות לקבוצות הגיל השונות- יילודים, תינוקות, פעוטות, גיל טרום בית ספר, גיל בית ספר ומתבגרים.
הקורס יעסוק בפיתוח תפיסה קהילתית בטיפול, ויבחן את ההשלכות של מאפייני הקהילה על בריאות הפרט, המשפחה והקהילה על רצף בריאות וחולי. כמו כן, יודגש תפקיד הסיעוד במניעה וטיפול בשירותי הבריאות השונים הפועלים בקהילה.
הסטודנט יכיר הפרעות נפשיות שכיחות, על פי הקלסיפיקציה של ה- DSM5. בכל הפרעה נפשית יוצגו ההיבטים השונים של ההפרעה, גורמי הסיכון, הסימנים והתסמינים וגישות טיפוליות שונות.
הקורס נועד לפתח ידע ומיומנויות בטיפול סיעודי בחולים מבוגרים ו/או ילדים במצב חריף ומסכן חיים, הנזקקים לטיפול מיידי במחלקה לרפואה דחופה, כמו גם לפתח ידע בסיסי בטיפול בפצועים ונפגעים מתאונות עם פגיעות מערכתיות ורב מערכתיות.
הקורס יעסוק בהקניית עקרונות לכתיבה מדעית וקריאה ביקורתית לקידום ושיפור מיומנויות כתיבה, חיפוש מידע במקורות מודפסים ואלקטרוניים ושימוש בנתוני מחקר.
הקורס יעסוק בפיתוח חשיבה מחקרית תוך יישום מיומנויות וכלים מחקריים הקשורים בשלבי המחקר.
הקורס יעסוק בפיתוח גישה מקדמת בריאות והכרת מיומנויות לאומדן והתערבות קהילתית.
תכנית הלימודים לתואר ראשון בסיעוד כוללת הרצאות פרונטליות, פעילויות לימודיות אינטגרטיבית, והתנסויות במסגרות טיפוליות שונות בבתי החולים ובמרפאות הקהילה. ההתנסויות הקליניות מאפשרות ליישם ידע קליני וחשיבה אינטגרטיבית בניהול הטיפול בחולה ובמשפחתו, במצבי בריאות משתנים. במהלך ההתנסויות ירכשו הסטודנטים מיומנויות טיפול בפיקוח של מדריך קליני מורשה המלווה את הסטודנטים, מדריך ומסייע באופן פעיל בעבודת הסיעוד.
צפה בוידאו