הרישום לאקדמית רמת גן מתבצע באמצעות מילוי ערכת ההרשמה הרלוונטית לכל אחת מתוכניות הלימוד ותשלום דמי רישום.

את המסמכים יש להעביר למנהל הרישום באחת מהדרכים הבאות:

1. שליחת המסמכים בדואר – המכללה האקדמית לישראל , מינהל רישום, רח' פנחס רוטנברג 87 , רמת גן.

2. שליחת המסמכים בפקס – נא לשלוח את המסמכים לפקס 03-6719984.

3. הצגת המסמכים במשרדי הרישום במסגרת שעות הפעילות.

צוות מינהל הרישום יבדוק הלימה של המסמכים שהוגשו ע"י הנרשם לתנאי הקבלה של כל תוכנית אליה ביקש להתקבל.

ראיון קבלה מהווה תנאי הכרחי לקבלה (בתכניות בהן הוא נדרש).

תשובה תישלח באמצעות הדואר בלבד.

על המועמד לצרף תעודות על השכלה בהתאם לנדרש, תעודות שאינן מקוריות צריכות להיות מאושרות כתצלום "נאמן למקור".

במידה ואין עותק מקורי יש להמציא אישור נוטריוני.

לאישורים על השכלה קודמת ממוסדות לימוד בחו"ל (כולל שלוחות) יש לצרף אישור שקילות ממשרד החינוך, האגף להערכת תארים ודיפלומות, טלפון 02-5602853

שעות קבלה במנהל הרישום: ימים א'-ה' בין השעות 08:00-17:30

טלפון: 03-6719999 שלוחה "0", פקס: 03-6719984

דוא"ל: rishum@iac.ac.il

תנאי קבלה לתואר ראשון

1. תעודת בגרות מלאה של משרד החינוך והתרבות

בעלי תעודת בגרות מחו"ל יוכלו להגיש מועמדות על סמך תעודת סיום תיכון בחו"ל המאושרת על ידי משרד החינוך.

מועמד השוהה בארץ פחות מ- 5 שנים, יידרש להופיע בפני ועדת הסטאטוס המוסדית לבחינת רמת הידע בעברית.

תוכנית +30: מועמדים מעל גיל 30 יוכלו להמיר דרישה זו בסיום בהצלחה של מכינה שתוצע ע"י המכללה.

בעלי אזרחות ישראלית או בעלי תעודת תושב קבע בישראל.

2. מבחן פסיכומטרי

עמידה במבחן הפסיכומטרי ברמה הנדרשת לתכנית לתואר ראשון בסיעוד

3. רמת אנגלית

הצגת ציון נדרש בשפה האנגלית בבחינה הפסיכומטרית ו/או בבחינת האמי"ר/אמי"רם.

נרשמים שלא הגיעו לציון הנדרש באנגלית בבחינה הפסיכומטרית או במבחן האמי"ר/אמי"רם ישובצו בקורסי המכינה לאנגלית המוצעים על ידי המכללה.


עבור המועמדים שאינם עומדים בדרישות הקבלה מציעה האקדמית רמת גן את הקורסים הבאים:

תוכנית +30

קורס הכנה במתמטיקה

ערכת הרשמה
טופס הרשמה
תנאי קבלה לתואר שני

תנאי קבלה כלליים לתואר מוסמך (MA):

1. הצגת תעודת בוגר תואר ראשון בציון ממוצע של 80 ומעלה.

2. ראיון אישי/ וועדת קבלה – מהווה תנאי הכרחי לקבלה.

3. השלמת המסמכים המופיעים בערכת ההרשמה.

בעלי תואר אקדמי מחו"ל יוכלו להגיש מועמדות על סמך הצגת תעודת הזכאות לתואר אקדמי מחו"ל המאושרת על ידי משרד החינוך.

טופס הרשמה