מנהל הסטודנטים

לתיאום פגישת ייעוץ
אודות
מינהל הסטודנטים מלווה את הסטודנט החל מרגע קבלתו ללימודים במכללה ועד להשלמת כל חובותיו לתואר וקבלת תעודת גמר.
במינהל הסטודנטים פועלות צוות רכזות בחלוקה לתכניות הלימודים, שאליהן ניתן לפנות לכל בעיה ושאלה לה נדרש הסטודנט במהלך לימודיו.
מנהל הסטודנטים מרכז את כל הרישומים האקדמיים של הסטודנט ומסייע במגוון תחומים:
אישור על מצב לימודים, עדכון גיליונות ציונים, סיום חובות אקדמיים והפקת תעודות גמר ועוד.
שעות פעילות
קבלת קהל בהתאם למידע שנמסר ע"י רכזת התכנית

צוות מנהל הסטודנטים

שםתפקידדוא”ל
רויטל אבנרראש מינהל לימודים דוא"ל
שרית גבערכזת התכנית לתואר שני בייעוץ חינוכי דוא"ל
נטשה ברזובסקירכזת התכנית לתואר ראשון בניהול מערכות מידע דוא"ל
מורן שוורץרכזת התכנית לתואר ראשון בניהול במערכות בריאות דוא"ל
אורית הירשוביץרכזת התכנית לתואר ראשון בניהול במערכות בריאות דוא"ל
אפרת ינאירכזת התכנית לתואר שני במנהל מערכות בריאות דוא"ל
מרב חןרכזת התכנית לתואר ראשון בסיעוד דוא"ל
אנה קרטייברכזת תכנית ההשלמה לתואר ראשון בסיעוד דוא"ל
רווית בובלילרכזת התכנית לתואר ראשון דו חוגי בניהול ובמשאבי אנוש, רכזת דיקן הסטודנטים דוא"ל