מנהל הסטודנטים

לתיאום פגישת ייעוץ
אודות
מינהל הסטודנטים מלווה את הסטודנט החל מרגע קבלתו ללימודים במכללה ועד להשלמת כל חובותיו לתואר וקבלת תעודת גמר.
במינהל הסטודנטים פועלות צוות רכזות בחלוקה לתכניות הלימודים, שאליהן ניתן לפנות לכל בעיה ושאלה לה נדרש הסטודנט במהלך לימודיו.
מנהל הסטודנטים מרכז את כל הרישומים האקדמיים של הסטודנט ומסייע במגוון תחומים:
אישור על מצב לימודים, עדכון גיליונות ציונים, סיום חובות אקדמיים והפקת תעודות גמר ועוד.
שעות פעילות
קבלת קהל בהתאם למידע שנמסר ע"י רכזת התכנית

צוות מנהל הסטודנטים

שם תפקיד דוא”ל
רויטל אבנר ראש מינהל לימודים דוא"ל
שרית גבע רכזת התכנית לתואר שני בייעוץ חינוכי דוא"ל
נטשה ברזובסקי רכזת התכנית לתואר ראשון בניהול מערכות מידע דוא"ל
מורן שוורץ רכזת התכנית לתואר ראשון בניהול במערכות בריאות דוא"ל
אורית הירשוביץ רכזת התכנית לתואר ראשון בניהול במערכות בריאות דוא"ל
אפרת ינאי רכזת התכנית לתואר שני במנהל מערכות בריאות דוא"ל
מרב חן רכזת התכנית לתואר ראשון בסיעוד דוא"ל
אנה קרטייב רכזת תכנית ההשלמה לתואר ראשון בסיעוד דוא"ל
רווית בובליל רכזת התכנית לתואר ראשון דו חוגי בניהול ובמשאבי אנוש, רכזת דיקן הסטודנטים דוא"ל