מנהל הסטודנטים

אודות
מינהל הסטודנטים מלווה את הסטודנט החל מרגע קבלתו ללימודים במכללה ועד להשלמת כל חובותיו לתואר וקבלת תעודת גמר.
במינהל הסטודנטים פועלות צוות רכזות בחלוקה לתכניות הלימודים, שאליהן ניתן לפנות לכל בעיה ושאלה לה נדרש הסטודנט במהלך לימודיו.
מנהל הסטודנטים מרכז את כל הרישומים האקדמיים של הסטודנט ומסייע במגוון תחומים:
אישור על מצב לימודים, עדכון גיליונות ציונים, סיום חובות אקדמיים והפקת תעודות גמר ועוד.
שעות פעילות
קבלת קהל בהתאם למידע שנמסר ע"י רכזת התכנית

צוות מנהל הסטודנטים

שםתפקידדוא”ל
רויטל אבנרראש המינהל האקדמי דוא"ל
נטשה ברזובסקיראש מנהל רישום וראש מנהל מרצים דוא"ל
רווית בובלילרכזת דיקאן הסטודנטים דוא"ל
אורית הירשוביץרכזת התכנית לתואר ראשון בניהול במערכות בריאות דוא"ל
גילה צפורירכזת התכנית לתואר ראשון בניהול במערכות בריאות דוא"ל
מרב חןרכזת התכנית לתואר ראשון בסיעוד דוא"ל
אלינור איוניררכזת תכנית הסבת אקדמאים לתואר ראשון בסיעוד ורכזת וועדת משמעת דוא"ל
מאיה ליה כהןרכזת התכניות לתואר ראשון דו-חוגי ולתואר ראשון במערכות מידע דוא"ל
שרית גבערכזת התכנית לתואר שני בייעוץ חינוכי דוא"ל
רונית קויתירכזת התכנית לתואר שני במנהל מערכות בריאות דוא"ל