לוח שנה אקדמי תשע"ט

לוח לשנת הלימודים תשע"ט 2018-2019 – כללי
פתיחת שנת הלימודים **שיעורים המתקיימים בימי ג' יחלו שבוע קודם**יום א', י"ט חשוון תשע"ט
יום ג', י"ד חשוון תשע"ט
28.10.2018
23.10.2018
סיום סמסטר סתיויום ו', י"ט בשבט, תשע"ט25.1.2019
בחינות סמסטר סתיומיום א', כ"א בשבט, תשע"ט
עד יום ו', י"ז באדר א', תשע"ט
27.1.2019-22.2.2019
פתיחת סמסטר אביביום א', י"ט באדר א', תשע"ט24.2.2019
פסח (אין לימודים)מיום ו', י"ד בניסן, תשע"ט
עד יום ו' כ"א בניסן, תשע"ט
19.4.2019-26.4.2019
ערב יום השואה הלימודים יתקיימו עד השעה 18:00יום ד', כ"ו בניסן, תשע"ט1.5.2019-הלימודים יתקיימו עד השעה 18:00
ערב יום הזיכרון לחללי צה"ל הלימודים יתקיימו עד השעה 18:00יום ג', ב' באייר, תשע"ט7.5.2019-הלימודים יתקיימו עד השעה 18:00
יום הזיכרון לחללי צה"ל (אין לימודים)יום ד', ג' באייר, תשע"ט8.5.2019
יום העצמאות (אין לימודים)יום ה', ד' באייר, תשע"ט9.5.2019
סיום סמסטר אביביום ו', ד' בסיון, תשע"ט7.6.2019
שבועות (אין לימודים)מיום שבת, ה' בסיון, תשע"ט
עד יום א', ו' בסיון, תשע"ט
8.6.2019-9.6.2019
בחינות סמסטר אביבמיום ב', ז' בסיון, תשע"ט
עד יום ו', ב' בתמוז, תשע"ט
10.6.2019-5.7.2019
פתיחת סמסטר קיץיום א', ד' בתמוז, תשע"ט7.7.2019
סיום סמסטר קיץיום ו', י"ג באלול, תשע"ט13.9.2019
בחינות סמסטר קיץמיום א', ט"ו באלול, תשע"ט
עד יום ו', כ"ו בתשרי, תשע"ט
15.9.2019-25.10.2019
ראש השנה (אין לימודים)מיום א', כ"ט באלול, תשע"ט
עד יום ג', ב' בתשרי, תש"ף
29.9.2019-1.10.2019
יום כיפור (אין לימודים ואין מבחנים)מיום ג', ט' בתשרי, תש"ף
עד יום ד', י' בתשרי, תש"ף
8.10.2019-10.10.2019
סוכות(אין לימודים ואין מבחנים) *בחול המועד סוכות המכללה פתוחה ומתקיימות בחינותמיום א', י"ד בתשרי, תש"ף
עד יום ב', ט"ו בתשרי, תש"ף
13.10.2019-14.10.2019
שמחת תורה (אין לימודים ואין מבחנים)מיום א', כ"א בתשרי, תש"ף
עד יום ב', כ"ב בתשרי, תש"ף
20.10.2019-21.10.2019
תחילת שנת הלימודים תש"ף27.10.2019
* ביום ג' ה- 30.10.2018 לא יתקיימו לימודים – יום בחירות לרשויות המקומיות
* מצורפת טבלת חגים של הדתות השונותלוח לשנת הלימודים תשע"ט 2018-2019 – ייעוץ חינוכי
פתיחת שנת הלימודים **שיעורים המתקיימים בימי ג' יחלו שבוע קודם**יום א', י"ט חשוון תשע"ט
יום ג', י"ד חשוון תשע"ט
28.10.2018
23.10.2018
סיום סמסטר סתיויום ו', י"ט בשבט, תשע"ט25.1.2019
בחינות סמסטר סתיומיום א', כ"א בשבט, תשע"ט
עד יום ו', י"ז באדר א', תשע"ט
27.1.2019-22.2.2019
פתיחת סמסטר אביביום א', י"ט באדר א', תשע"ט24.2.2019
פסח (אין לימודים)מיום ו', י"ד בניסן, תשע"ט
עד יום ו' כ"א בניסן, תשע"ט
19.4.2019-26.4.2019
ערב יום השואה הלימודים יתקיימו עד השעה 18:00יום ד', כ"ו בניסן, תשע"ט1.5.2019-הלימודים יתקיימו עד השעה 18:00
ערב יום הזיכרון לחללי צה"ל הלימודים יתקיימו עד השעה 18:00יום ג', ב' באייר, תשע"ט7.5.2019-הלימודים יתקיימו עד השעה 18:00
יום הזיכרון לחללי צה"ל (אין לימודים)יום ד', ג' באייר, תשע"ט8.5.2019
יום העצמאות (אין לימודים)יום ה', ד' באייר, תשע"ט9.5.2019
סיום סמסטר אביביום ו', ד' בסיון, תשע"ט7.6.2019
שבועות (אין לימודים)מיום שבת, ה' בסיון, תשע"ט
עד יום א', ו' בסיון, תשע"ט
8.6.2019-9.6.2019
בחינות סמסטר אביבמיום ב', ז' בסיון, תשע"ט
עד יום ב, כ"ח בסיון, תשע"ט
10.6.2019-1.7.2019
פתיחת סמסטר קיץיום ג', כ"ט בסיון, תשע"ט2.7.2019
סיום סמסטר קיץיום ו', כ"ב באב, תשע"ט23.8.2019
בחינות סמסטר קיץמיום א', א' באלול, תשע"ט
עד יום ו', כ"ו בתשרי, תש"ף
1.9.2019-25.10.2019
ראש השנה (אין לימודים)מיום א', כ"ט באלול, תשע"ט
עד יום ג', ב' בתשרי, תש"ף
29.9.2019-1.10.2019
יום כיפור (אין לימודים ואין מבחנים)מיום ג', ט' בתשרי, תש"ף
עד יום ד', י' בתשרי, תש"ף
8.10.2019-10.10.2019
סוכות(אין לימודים ואין מבחנים) *בחול המועד סוכות המכללה פתוחה ומתקיימות בחינותמיום א', י"ד בתשרי, תש"ף
עד יום ב', ט"ו בתשרי, תש"ף
13.10.2019-14.10.2019
שמחת תורה (אין לימודים ואין מבחנים)מיום א', כ"א בתשרי, תש"ף
עד יום ב', כ"ב בתשרי, תש"ף
20.10.2019-21.10.2019
תחילת שנת הלימודים תש"ף27.10.2019לוח לשנת הלימודים תשע"ט 2018-2019 - מערכות מידע
פתיחת שנת הלימודיםיום א', י"ט חשוון תשע"ט28.10.2018
סיום סמסטר סתיויום ו', י"ט בשבט, תשע"ט25.1.2019
בחינות סמסטר סתיומיום א', כ"א בשבט, תשע"ט
עד יום ו', י"ז באדר א', תשע"ט
27.1.2019-22.2.2019
פתיחת סמסטר אביביום א', י"ט באדר א', תשע"ט24.2.2019
פסח (אין לימודים)מיום ו', י"ד בניסן, תשע"ט
עד יום ו' כ"א בניסן, תשע"ט
19.4.2019-26.4.2019
ערב יום השואה הלימודים יתקיימו עד השעה 18:00יום ד', כ"ו בניסן, תשע"ט1.5.2019-אין לימודים
ערב יום הזיכרון לחללי צה"ל הלימודים יתקיימו עד השעה 18:00יום ג', ב' באייר, תשע"ט7.5.2019- הלימודים יתקיימו עד השעה 18:00
יום הזיכרון לחללי צה"ל (אין לימודים)יום ד', ג' באייר, תשע"ט8.5.2019
יום העצמאות (אין לימודים)יום ה', ד' באייר, תשע"ט9.5.2019
סיום סמסטר אביביום ו', ד' בסיון, תשע"ט7.6.2019
שבועות (אין לימודים)מיום שבת, ה' בסיון, תשע"ט
עד יום א', ו' בסיון, תשע"ט
8.6.2019-9.6.2019
בחינות סמסטר אביבמיום ב', ז' בסיון, תשע"ט
עד יום ו', ב' בתמוז, תשע"ט
10.6.2019-5.7.2019
פתיחת סמסטר קיץיום א', ד' בתמוז, תשע"ט7.7.2019
סיום סמסטר קיץיום ו', י"ג באלול, תשע"ט6.9.2019
בחינות סמסטר קיץמיום א', ט"ו באלול, תשע"ט
עד יום ו', כ"ו בתשרי, תשע"ט
15.9.2019-25.10.2019
ראש השנה (אין לימודים)מיום א', כ"ט באלול, תשע"ט
עד יום ג', ב' בתשרי, תש"ף
29.9.2019-1.10.2019
יום כיפור (אין לימודים ואין מבחנים)מיום ג', ט' בתשרי, תש"ף
עד יום ד', י' בתשרי, תש"ף
8.10.2019-10.10.2019
סוכות (אין לימודים ואין מבחנים) *בחול המועד סוכות המכללה פתוחה ומתקיימות בחינותמיום א', י"ד בתשרי, תש"ף
עד יום ב', ט"ו בתשרי, תש"ף
13.10.2019-14.10.2019
שמחת תורה (אין לימודים ואין מבחנים)מיום א', כ"א בתשרי, תש"ף
עד יום ב', כ"ב בתשרי, תש"ף
20.10.2019-21.10.2019
תחילת שנת הלימודים תש"ף27.10.2019חגי הדתות השונות שנת הלימודים תשע"ט 2018-2019
מוחרם - ראש השנה ההג'רית1.9.2018(נתון לשינוי) ***
יום הולדת הנביא מוחמד20.11.2018(נתון לשינוי) ***
חג המולד25.12.2018-26.12.2018
ראשית השנה (קתולים ופרוטסטנטים)1.1.2019
חג ההתגלות (קתולים ופרוטסטנטים)6.1.2019
חג המולד7.1.2019-8.1.2019
ראשית השנה (אורתודוכסים)14.1.2019
חג ההתגלות (אורתודוכסים)19.1.2019
חג הנביא אלח'דר (אליהו הנביא)25.01.2019
יום שישי לפני הפסחא30.3.2019
פסחא1.4.2019-2.4.2019
חג הנביא שועייב (יתרו)25.4.2019-28.4.2019
העלייה השמיימה10.5.2019
שבועות20.5.2019-21.5.2019
עיד אל פיטר - חג הפסקת הצום4.6.2019-5.6.2019
עיד אלאדחה - חג הקורבן11.8.2019-15.8.2019(נתון לשינוי) ***
חג הנביא סבלאן10.9.2019
חג המולד25.12.2019-26.12.2019
***חגי המוסלמים והדרוזים נקבעים בהתאם למולד הירח, ולכן עשויים לחול שינויים במועדי החגים הסופיים.