לוח שנה אקדמי תשע"ח

לוח לשנת הלימודים תשע"ח 2017-2018 - כללי
פתיחת שנת הלימודים יום א', ב' בחשון, תשע"ח 22.10.2017
סיום סמסטר סתיו יום ו', ג' בשבט, תשע"ח 19.1.2018
בחינות סמסטר סתיו מיום א', ה' בשבט, תשע"ח
עד יום ו', א' באדר, תשע"ח
21.1.2018-16.2.2018
פתיחת סמסטר אביב יום א', ג' באדר, תשע"ח 18.02.2018
פסח (אין לימודים) מיום ו', י"ד בניסן, תשע"ח
עד יום ו' כ"א בניסן, תשע"ח
30.3.2018-06.04.2018
ערב יום השואה הלימודים יתקיימו עד השעה 18:00 יום ד', כ"ו בניסן, תשע"ח 11.04.2018-הלימודים יתקיימו עד השעה 18:00
ערב יום הזיכרון לחללי צה"ל הלימודים יתקיימו עד השעה 18:00 יום ג', ב' באייר, תשע"ח 17.04.2018-הלימודים יתקיימו עד השעה 18:00
יום הזיכרון לחללי צה"ל (אין לימודים) יום ד', ג' באייר, תשע"ח 18.04.2018
יום העצמאות (אין לימודים) יום ה', ד' באייר, תשע"ח 19.04.2018
שבועות (אין לימודים) מיום שבת, ה' בסיון, תשע"ח
עד יום א', ו' בסיון, תשע"ח
19.05.2018-20.05.2018
סיום סמסטר אביב יום ו', י"ח בסיון, תשע"ח 1.06.2018
בחינות סמסטר אביב מיום א', כ' בסיון, תשע"ח
עד יום ו', ט"ז בתמוז, תשע"ח
3.06.2018-29.6.2018
פתיחת סמסטר קיץ יום א', י"ח בתמוז, תשע"ח 1.07.2018
סיום סמסטר קיץ יום ו', כ"ז באלול, תשע"ח 7.09.2018
בחינות סמסטר קיץ מיום ד', ז' בתשרי, תשע"ט
עד יום ו', י"ז בחשוון, תשע"ט
12.09.2018-26.10.2018
ראש השנה (אין לימודים) מיום א', כ"ט באלול, תשע"ח
עד יום ג', ב' בתשרי, תשע"ט
09.09.2018-11.09.2018
יום כיפור (אין לימודים ואין מבחנים) מיום ג', ט' בתשרי, תשע"ט
עד יום ד', י' בתשרי, תשע"ט
18.09.2018-19.09.2018
סוכות(אין לימודים ואין מבחנים) *בחול המועד סוכות המכללה פתוחה ומתקיימות בחינות מיום א', י"ד בתשרי, תשע"ט
עד יום ב', ט"ו בתשרי, תשע"ט
23.09.2018-24.09.2018
שמחת תורה (אין לימודים ואין מבחנים) מיום א', כ"א בתשרי, תשע"ט
עד יום ב', כ"ב בתשרי, תשע"ט
30.09.2018-01.10.2018
תחילת שנת הלימודים תשע"ט יום א', י"ט חשוון תשע"ט 28.10.2018לוח לשנת הלימודים תשע"ח 2017-2018 - ייעוץ חינוכי
פתיחת שנת הלימודים יום א', ב' בחשון, תשע"ח 22.10.2017
סיום סמסטר סתיו יום ו', ג' בשבט, תשע"ח 19.1.2018
בחינות סמסטר סתיו מיום א', ה' בשבט, תשע"ח
עד יום ו', א' באדר, תשע"ח
21.1.2018-16.2.2018
פתיחת סמסטר אביב יום א', ג' באדר, תשע"ח 18.02.2018
פסח (אין לימודים) מיום ו', י"ד בניסן, תשע"ח
עד יום ו' כ"א בניסן, תשע"ח
30.3.2018-06.04.2018
ערב יום השואה הלימודים יתקיימו עד השעה 18:00 יום ד', כ"ו בניסן, תשע"ח 11.04.2018-הלימודים יתקיימו עד השעה 18:00
ערב יום הזיכרון לחללי צה"ל הלימודים יתקיימו עד השעה 18:00 יום ג', ב' באייר, תשע"ח 17.04.2018-הלימודים יתקיימו עד השעה 18:00
יום הזיכרון לחללי צה"ל (אין לימודים) יום ד', ג' באייר, תשע"ח 18.04.2018
יום העצמאות (אין לימודים) יום ה', ד' באייר, תשע"ח 19.04.2018
שבועות (אין לימודים) מיום שבת, ה' בסיון, תשע"ח
עד יום א', ו' בסיון, תשע"ח
19.05.2018-20.05.2018
סיום סמסטר אביב יום ו', י"ח בסיון, תשע"ח 1.06.2018
בחינות סמסטר אביב מיום א', כ' בסיון, תשע"ח
עד יום ו', ט"ז בתמוז, תשע"ח
3.06.2018-29.6.2018
פתיחת סמסטר קיץ יום א', י"ח בתמוז, תשע"ח 1.07.2018
סיום סמסטר קיץ - ייעוץ חינוכי יום ו', י"ג באלול, תשע"ח 24.08.2018
בחינות סמסטר קיץ מיום ד', כ"ה באלול, תשע"ח
עד יום ו', י"ח בחשוון, תשע"ט
05.09.2018-26.10.2018
ראש השנה (אין לימודים) מיום א', כ"ט באלול, תשע"ח
עד יום ג', ב' בתשרי, תשע"ט
09.09.2018-11.09.2018
יום כיפור (אין לימודים ואין מבחנים) מיום ג', ט' בתשרי, תשע"ט
עד יום ד', י' בתשרי, תשע"ט
18.09.2018-19.09.2018
סוכות (אין לימודים ואין מבחנים) *בחול המועד סוכות המכללה פתוחה ומתקיימות בחינות מיום א', י"ד בתשרי, תשע"ט
עד יום ב', ט"ו בתשרי, תשע"ט
23.09.2018-24.09.2018
שמחת תורה (אין לימודים ואין מבחנים) מיום א', כ"א בתשרי, תשע"ט
עד יום ב', כ"ב בתשרי, תשע"ט
30.09.2018-01.10.2018
תחילת שנת הלימודים תשע"ט יום א', י"ט חשוון תשע"ט 28.10.2018לוח לשנת הלימודים תשע"ח 2017-2018 - ניהול מערכות מידע
פתיחת שנת הלימודים יום א', ב' בחשון, תשע"ח 22.10.2017
סיום סמסטר סתיו יום ו', ג' בשבט, תשע"ח 19.1.2018
בחינות סמסטר סתיו מיום א', ה' בשבט, תשע"ח
עד יום ו', א' באדר, תשע"ח
21.1.2018-16.2.2018
*פתיחת סמסטר אביב יום ד', כ"ט בשבט, תשע"ח 14.02.2018
פסח (אין לימודים) מיום ו', י"ד בניסן, תשע"ח
עד יום ו' כ"א בניסן, תשע"ח
30.3.2018-06.04.2018
ערב יום השואה הלימודים יתקיימו עד השעה 18:00 יום ד', כ"ו בניסן, תשע"ח 11.04.2018-הלימודים יתקיימו עד השעה 18:00
ערב יום הזיכרון לחללי צה"ל הלימודים יתקיימו עד השעה 18:00 יום ג', ב' באייר, תשע"ח 17.04.2018-הלימודים יתקיימו עד השעה 18:00
יום הזיכרון לחללי צה"ל (אין לימודים) יום ד', ג' באייר, תשע"ח 18.04.2018
יום העצמאות (אין לימודים) יום ה', ד' באייר, תשע"ח 19.04.2018
שבועות (אין לימודים) מיום שבת, ה' בסיון, תשע"ח
עד יום א', ו' בסיון, תשע"ח
19.05.2018-20.05.2018
*סיום סמסטר אביב יום ד', ט"ז בסיון, תשע"ח 30.05.2018
בחינות סמסטר אביב מיום ה', י"ז' בסיון, תשע"ח
עד יום ו', ט"ז בתמוז, תשע"ח
31.05.2018-6.7.2018
*פתיחת סמסטר קיץ יום א', י"ח בתמוז, תשע"ח 8.07.2018
סיום סמסטר קיץ יום ו', כ"ז באלול, תשע"ח 7.09.2018
בחינות סמסטר קיץ מיום ד', ז' בתשרי, תשע"ט
עד יום ו', י"ז בחשוון, תשע"ט
12.09.2018-26.10.2018
ראש השנה (אין לימודים) מיום א', כ"ט באלול, תשע"ח
עד יום ג', ב' בתשרי, תשע"ט
09.09.2018-11.09.2018
יום כיפור (אין לימודים ואין מבחנים) מיום ג', ט' בתשרי, תשע"ט
עד יום ד', י' בתשרי, תשע"ט
18.09.2018-19.09.2018
סוכות(אין לימודים ואין מבחנים) *בחול המועד סוכות המכללה פתוחה ומתקיימות בחינות מיום א', י"ד בתשרי, תשע"ט
עד יום ב', ט"ו בתשרי, תשע"ט
23.09.2018-24.09.2018
שמחת תורה (אין לימודים ואין מבחנים) מיום א', כ"א בתשרי, תשע"ט
עד יום ב', כ"ב בתשרי, תשע"ט
30.09.2018-01.10.2018
תחילת שנת הלימודים תשע"ט יום א', י"ט חשוון תשע"ט 28.10.2018חגי הדתות השונות שנת הלימודים תשע"ח 2017-2018
יום הולדת הנביא מוחמד 30.11.2017 (נתון לשינוי) ***
חג המולד 25.12.2017-26.12.2017
ראשית השנה (קתולים ופרוטסטנטיים) 01.01.2018
חג ההתגלות (קתולים ופרוטסטנטיים) 06.01.2018
חג המולד 07.01.2018-08.01.2018
ראשית השנה (אורתודוכסים) 14.01.2018
חג ההתגלות (אורתודוכסים) 19.01.2018
חג הנביא אלח'דר (אליהו הנביא) 25.01.2018
יום שישי לפני הפסחא 30.03.2018
פסחא 01.04.2018-02.04.2018
חג הנביא שועייב (יתרו) 25.04.2018-28.04.2018
העלייה השמיימה 10.05.2018
שבועות 20.05.2018-21.05.2018
עיד אל פיטר - חג הפסקת הצום 14.06.2018-16.06.2018 (נתון לשינוי) ***
עיד אלאדחה - חג הקורבן 21.08.2018-24.08.2018 (נתון לשינוי) ***
חג הנביא סבלאן 10.09.2018
מוחרם ראש - השנה ההג'רית 12.09.2018 (נתון לשינוי) ***
יום הולדת הנביא מוחמד 21.11.2018 (נתון לשינוי) ***
חג המולד 25.12.2018-26.12.2018