לוח שנה אקדמי תשע"ח

לוח לשנת הלימודים תשע"ח 2017-2018 - כללי
פתיחת שנת הלימודיםיום א', ב' בחשון, תשע"ח22.10.2017
סיום סמסטר סתיויום ו', ג' בשבט, תשע"ח19.1.2018
בחינות סמסטר סתיומיום א', ה' בשבט, תשע"ח
עד יום ו', א' באדר, תשע"ח
21.1.2018-16.2.2018
פתיחת סמסטר אביביום א', ג' באדר, תשע"ח18.02.2018
פסח (אין לימודים)מיום ו', י"ד בניסן, תשע"ח
עד יום ו' כ"א בניסן, תשע"ח
30.3.2018-06.04.2018
ערב יום השואה הלימודים יתקיימו עד השעה 18:00יום ד', כ"ו בניסן, תשע"ח11.04.2018-הלימודים יתקיימו עד השעה 18:00
ערב יום הזיכרון לחללי צה"ל הלימודים יתקיימו עד השעה 18:00יום ג', ב' באייר, תשע"ח17.04.2018-הלימודים יתקיימו עד השעה 18:00
יום הזיכרון לחללי צה"ל (אין לימודים)יום ד', ג' באייר, תשע"ח18.04.2018
יום העצמאות (אין לימודים)יום ה', ד' באייר, תשע"ח19.04.2018
שבועות (אין לימודים)מיום שבת, ה' בסיון, תשע"ח
עד יום א', ו' בסיון, תשע"ח
19.05.2018-20.05.2018
סיום סמסטר אביביום ו', י"ח בסיון, תשע"ח1.06.2018
בחינות סמסטר אביבמיום א', כ' בסיון, תשע"ח
עד יום ו', ט"ז בתמוז, תשע"ח
3.06.2018-29.6.2018
פתיחת סמסטר קיץיום א', י"ח בתמוז, תשע"ח1.07.2018
סיום סמסטר קיץיום ו', כ"ז באלול, תשע"ח7.09.2018
בחינות סמסטר קיץמיום ד', ז' בתשרי, תשע"ט
עד יום ו', י"ז בחשוון, תשע"ט
12.09.2018-26.10.2018
ראש השנה (אין לימודים)מיום א', כ"ט באלול, תשע"ח
עד יום ג', ב' בתשרי, תשע"ט
09.09.2018-11.09.2018
יום כיפור (אין לימודים ואין מבחנים)מיום ג', ט' בתשרי, תשע"ט
עד יום ד', י' בתשרי, תשע"ט
18.09.2018-19.09.2018
סוכות(אין לימודים ואין מבחנים) *בחול המועד סוכות המכללה פתוחה ומתקיימות בחינותמיום א', י"ד בתשרי, תשע"ט
עד יום ב', ט"ו בתשרי, תשע"ט
23.09.2018-24.09.2018
שמחת תורה (אין לימודים ואין מבחנים)מיום א', כ"א בתשרי, תשע"ט
עד יום ב', כ"ב בתשרי, תשע"ט
30.09.2018-01.10.2018
תחילת שנת הלימודים תשע"טיום א', י"ט חשוון תשע"ט28.10.2018לוח לשנת הלימודים תשע"ח 2017-2018 - ייעוץ חינוכי
פתיחת שנת הלימודיםיום א', ב' בחשון, תשע"ח22.10.2017
סיום סמסטר סתיויום ו', ג' בשבט, תשע"ח19.1.2018
בחינות סמסטר סתיומיום א', ה' בשבט, תשע"ח
עד יום ו', א' באדר, תשע"ח
21.1.2018-16.2.2018
פתיחת סמסטר אביביום א', ג' באדר, תשע"ח18.02.2018
פסח (אין לימודים)מיום ו', י"ד בניסן, תשע"ח
עד יום ו' כ"א בניסן, תשע"ח
30.3.2018-06.04.2018
ערב יום השואה הלימודים יתקיימו עד השעה 18:00יום ד', כ"ו בניסן, תשע"ח11.04.2018-הלימודים יתקיימו עד השעה 18:00
ערב יום הזיכרון לחללי צה"ל הלימודים יתקיימו עד השעה 18:00יום ג', ב' באייר, תשע"ח17.04.2018-הלימודים יתקיימו עד השעה 18:00
יום הזיכרון לחללי צה"ל (אין לימודים)יום ד', ג' באייר, תשע"ח18.04.2018
יום העצמאות (אין לימודים)יום ה', ד' באייר, תשע"ח19.04.2018
שבועות (אין לימודים)מיום שבת, ה' בסיון, תשע"ח
עד יום א', ו' בסיון, תשע"ח
19.05.2018-20.05.2018
סיום סמסטר אביביום ו', י"ח בסיון, תשע"ח1.06.2018
בחינות סמסטר אביבמיום א', כ' בסיון, תשע"ח
עד יום ו', ט"ז בתמוז, תשע"ח
3.06.2018-29.6.2018
פתיחת סמסטר קיץיום א', י"ח בתמוז, תשע"ח1.07.2018
סיום סמסטר קיץ - ייעוץ חינוכייום ו', י"ג באלול, תשע"ח24.08.2018
בחינות סמסטר קיץמיום ד', כ"ה באלול, תשע"ח
עד יום ו', י"ח בחשוון, תשע"ט
05.09.2018-26.10.2018
ראש השנה (אין לימודים)מיום א', כ"ט באלול, תשע"ח
עד יום ג', ב' בתשרי, תשע"ט
09.09.2018-11.09.2018
יום כיפור (אין לימודים ואין מבחנים)מיום ג', ט' בתשרי, תשע"ט
עד יום ד', י' בתשרי, תשע"ט
18.09.2018-19.09.2018
סוכות (אין לימודים ואין מבחנים) *בחול המועד סוכות המכללה פתוחה ומתקיימות בחינותמיום א', י"ד בתשרי, תשע"ט
עד יום ב', ט"ו בתשרי, תשע"ט
23.09.2018-24.09.2018
שמחת תורה (אין לימודים ואין מבחנים)מיום א', כ"א בתשרי, תשע"ט
עד יום ב', כ"ב בתשרי, תשע"ט
30.09.2018-01.10.2018
תחילת שנת הלימודים תשע"טיום א', י"ט חשוון תשע"ט28.10.2018לוח לשנת הלימודים תשע"ח 2017-2018 - ניהול מערכות מידע
פתיחת שנת הלימודיםיום א', ב' בחשון, תשע"ח22.10.2017
סיום סמסטר סתיויום ו', ג' בשבט, תשע"ח19.1.2018
בחינות סמסטר סתיומיום א', ה' בשבט, תשע"ח
עד יום ו', א' באדר, תשע"ח
21.1.2018-16.2.2018
*פתיחת סמסטר אביביום ד', כ"ט בשבט, תשע"ח14.02.2018
פסח (אין לימודים)מיום ו', י"ד בניסן, תשע"ח
עד יום ו' כ"א בניסן, תשע"ח
30.3.2018-06.04.2018
ערב יום השואה הלימודים יתקיימו עד השעה 18:00יום ד', כ"ו בניסן, תשע"ח11.04.2018-הלימודים יתקיימו עד השעה 18:00
ערב יום הזיכרון לחללי צה"ל הלימודים יתקיימו עד השעה 18:00יום ג', ב' באייר, תשע"ח17.04.2018-הלימודים יתקיימו עד השעה 18:00
יום הזיכרון לחללי צה"ל (אין לימודים)יום ד', ג' באייר, תשע"ח18.04.2018
יום העצמאות (אין לימודים)יום ה', ד' באייר, תשע"ח19.04.2018
שבועות (אין לימודים)מיום שבת, ה' בסיון, תשע"ח
עד יום א', ו' בסיון, תשע"ח
19.05.2018-20.05.2018
*סיום סמסטר אביביום ד', ט"ז בסיון, תשע"ח30.05.2018
בחינות סמסטר אביבמיום ה', י"ז' בסיון, תשע"ח
עד יום ו', ט"ז בתמוז, תשע"ח
31.05.2018-6.7.2018
*פתיחת סמסטר קיץיום א', י"ח בתמוז, תשע"ח8.07.2018
סיום סמסטר קיץיום ו', כ"ז באלול, תשע"ח7.09.2018
בחינות סמסטר קיץמיום ד', ז' בתשרי, תשע"ט
עד יום ו', י"ז בחשוון, תשע"ט
12.09.2018-26.10.2018
ראש השנה (אין לימודים)מיום א', כ"ט באלול, תשע"ח
עד יום ג', ב' בתשרי, תשע"ט
09.09.2018-11.09.2018
יום כיפור (אין לימודים ואין מבחנים)מיום ג', ט' בתשרי, תשע"ט
עד יום ד', י' בתשרי, תשע"ט
18.09.2018-19.09.2018
סוכות(אין לימודים ואין מבחנים) *בחול המועד סוכות המכללה פתוחה ומתקיימות בחינותמיום א', י"ד בתשרי, תשע"ט
עד יום ב', ט"ו בתשרי, תשע"ט
23.09.2018-24.09.2018
שמחת תורה (אין לימודים ואין מבחנים)מיום א', כ"א בתשרי, תשע"ט
עד יום ב', כ"ב בתשרי, תשע"ט
30.09.2018-01.10.2018
תחילת שנת הלימודים תשע"טיום א', י"ט חשוון תשע"ט28.10.2018חגי הדתות השונות שנת הלימודים תשע"ח 2017-2018
יום הולדת הנביא מוחמד30.11.2017(נתון לשינוי) ***
חג המולד25.12.2017-26.12.2017
ראשית השנה (קתולים ופרוטסטנטיים)01.01.2018
חג ההתגלות (קתולים ופרוטסטנטיים)06.01.2018
חג המולד07.01.2018-08.01.2018
ראשית השנה (אורתודוכסים)14.01.2018
חג ההתגלות (אורתודוכסים)19.01.2018
חג הנביא אלח'דר (אליהו הנביא)25.01.2018
יום שישי לפני הפסחא30.03.2018
פסחא01.04.2018-02.04.2018
חג הנביא שועייב (יתרו)25.04.2018-28.04.2018
העלייה השמיימה10.05.2018
שבועות20.05.2018-21.05.2018
עיד אל פיטר - חג הפסקת הצום14.06.2018-16.06.2018(נתון לשינוי) ***
עיד אלאדחה - חג הקורבן21.08.2018-24.08.2018(נתון לשינוי) ***
חג הנביא סבלאן10.09.2018
מוחרם ראש - השנה ההג'רית12.09.2018(נתון לשינוי) ***
יום הולדת הנביא מוחמד21.11.2018(נתון לשינוי) ***
חג המולד25.12.2018-26.12.2018