לוח שנה אקדמי תשע”ז

לתיאום פגישת ייעוץ
לוח לשנת הלימודים תשע"ז 2016-2017 - כללי
פתיחת שנת הלימודיםיום א', כ"ח בתשרי, תשע"ז30.10.2016
סיום סמסטר סתיויום ו', א' בשבט, תשע"ז28.1.2017
בחינות סמסטר סתיומיום א', ב' בשבט, תשע"ז
עד יום ו', כ"ח בשבט, תשע"ז
29.01.2017-24.02.2017
*פתיחת סמסטר אביביום א', ל' בשבט, תשע"ז26.02.2017
פסח (אין לימודים)מיום ב', י"ד בניסן, תשע"ז
עד יום ב' כ"א בניסן, תשע"ז
10.04.2017-17.04.2017
ערב יום השואה הלימודים יתקיימו עד השעה 18:00יום א', כ"ז בניסן, תשע"ז23.04.2017-הלימודים יתקיימו עד השעה 18:00
ערב יום הזיכרון לחללי צה"ל הלימודים יתקיימו עד השעה 18:00יום א', ד' באייר, תשע"ז30.04.2017-הלימודים יתקיימו עד השעה 18:00
יום הזיכרון לחללי צה"ל (אין לימודים)יום ב', ה' באייר, תשע"ז01.05.2017
יום העצמאות (אין לימודים)יום ג', ו' באייר, תשע"ז02.05.2017
שבועות (אין לימודים)מיום ג', ה' בסיון, תשע"ז
עד יום ד', ו' בסיון, תשע"ז
30.05.2017-31.05.2017
השלמות סמסטר ב' – ימים בהם יתקיימו לימודים בנוסף למערכת הרגילה : תכנית ההשלמה בסיעוד – סטודנטים הלומדים ביום ג'יום א', י' בסיון, תשע"ז04.06.2017
השלמות סמסטר ב' – ימים בהם יתקיימו לימודים בנוסף למערכת הרגילה : תכנית ניהול מערכות מידעיום א', י"ז בסיון, תשע"ז11.06.2017
**סיום סמסטר אביביום ו', ט"ו בסיון, תשע"ז09.06.2017
בחינות סמסטר אביבמיום א', י"ז בסיון, תשע"ז
עד יום ו', י"ג בתמוז, תשע"ז
11.06.2017-07.07.2017
פתיחת סמסטר קיץיום א', ט"ו בתמוז, תשע"ז09.07.2017
**סיום סמסטר קיץיום ו', כ"ד באלול, תשע"ז15.09.2017
בחינות סמסטר קיץמיום א', כ"ו באלול, תשע"ז
עד יום ו', ז' בחשוון, תשע"ז
17.09.2017-27.10.2017
ראש השנה (אין לימודים)מיום ד', כ"ט באלול, תשע"ז
עד יום ו', ב' בתשרי, תשע"ח
20.09.2017-22.09.2017
יום כיפור (אין לימודים)יום ו', ט' בתשרי, תשע"ח29.09.2017
סוכות(אין לימודים) *בחול המועד סוכות המכללה פתוחה ומתקיימות בחינותמיום ד', י"ד בתשרי, תשע"ח
עד יום ה', ט"ו בתשרי, תשע"ח
04.10.2017-05.10.2017
שמחת תורה (אין לימודים)מיום ד', כ"א בתשרי, תשע"ח
עד יום ה', כ"ב בתשרי, תשע"ח
11.10.2017-12.10.2017
תחילת שנת הלימודים תשע"חיום א', ט' חשוון תשע"ח22.10.2017
** תכנית ניהול מערכות מידע -
סיום סמסטר ב' ב- 11.06.2017, סיום סמסטר קיץ ב- 08.09.2017לוח לשנת הלימודים תשע"ז 2016-2017 - ייעוץ חינוכי
פתיחת שנת הלימודיםיום א', כ"ח בתשרי, תשע"ז30.10.2016
סיום סמסטר סתיויום ו', א' בשבט, תשע"ז28.1.2017
בחינות סמסטר סתיומיום א', ב' בשבט, תשע"ז
עד יום ו', כ"ח בשבט, תשע"ז
29.01.2017-24.02.2017
*פתיחת סמסטר אביביום א', ל' בשבט, תשע"ז26.02.2017
פסח (אין לימודים)מיום ב', י"ד בניסן, תשע"ז
עד יום ב' כ"א בניסן, תשע"ז
10.04.2017-17.04.2017
ערב יום השואה הלימודים יתקיימו עד השעה 18:00יום א', כ"ז בניסן, תשע"ז23.04.2017-הלימודים יתקיימו עד השעה 18:00
ערב יום הזיכרון לחללי צה"ל הלימודים יתקיימו עד השעה 18:00יום א', ד' באייר, תשע"ז30.04.2017-הלימודים יתקיימו עד השעה 18:00
יום הזיכרון לחללי צה"ל (אין לימודים)יום ב', ה' באייר, תשע"ז01.05.2017
יום העצמאות (אין לימודים)יום ג', ו' באייר, תשע"ז02.05.2017
שבועות (אין לימודים)מיום ג', ה' בסיון, תשע"ז
עד יום ד', ו' בסיון, תשע"ז
30.05.2017-31.05.2017
**סיום סמסטר אביביום ו', ט"ו בסיון, תשע"ז09.06.2017
בחינות סמסטר אביבמיום א', י"ז בסיון, תשע"ז
עד יום ב', ט' בתמוז, תשע"ז
11.06.2017-03.07.2017
פתיחת סמסטר קיץיום ג', י' בתמוז, תשע"ז04.07.2017
**סיום סמסטר קיץיום ו', ג' באלול, תשע"ז25.08.2017
בחינות סמסטר קיץמיום א', ה' באלול, תשע"ז
עד יום ו', ז' בחשוון, תשע"ז

27.08.2017-27.10.2017
ראש השנה (אין לימודים)מיום ד', כ"ט באלול, תשע"ז
עד יום ו', ב' בתשרי, תשע"ח
20.09.2017-22.09.2017
יום כיפור (אין לימודים)יום ו', ט' בתשרי, תשע"ח29.09.2017
סוכות(אין לימודים) *בחול המועד סוכות המכללה פתוחה ומתקיימות בחינותמיום ד', י"ד בתשרי, תשע"ח
עד יום ה', ט"ו בתשרי, תשע"ח
04.10.2017-05.10.2017
שמחת תורה (אין לימודים)מיום ד', כ"א בתשרי, תשע"ח
עד יום ה', כ"ב בתשרי, תשע"ח
11.10.2017-12.10.2017
תחילת שנת הלימודים תשע"חיום א', ט' חשוון תשע"ח22.10.2017