לוח שנה אקדמי תשע"ז

לתיאום פגישת ייעוץ
לוח לשנת הלימודים תשע"ז 2016-2017 - כללי
פתיחת שנת הלימודים יום א', כ"ח בתשרי, תשע"ז 30.10.2016
סיום סמסטר סתיו יום ו', א' בשבט, תשע"ז 28.1.2017
בחינות סמסטר סתיו מיום א', ב' בשבט, תשע"ז
עד יום ו', כ"ח בשבט, תשע"ז
29.01.2017-24.02.2017
*פתיחת סמסטר אביב יום א', ל' בשבט, תשע"ז 26.02.2017
פסח (אין לימודים) מיום ב', י"ד בניסן, תשע"ז
עד יום ב' כ"א בניסן, תשע"ז
10.04.2017-17.04.2017
ערב יום השואה הלימודים יתקיימו עד השעה 18:00 יום א', כ"ז בניסן, תשע"ז 23.04.2017-הלימודים יתקיימו עד השעה 18:00
ערב יום הזיכרון לחללי צה"ל הלימודים יתקיימו עד השעה 18:00 יום א', ד' באייר, תשע"ז 30.04.2017-הלימודים יתקיימו עד השעה 18:00
יום הזיכרון לחללי צה"ל (אין לימודים) יום ב', ה' באייר, תשע"ז 01.05.2017
יום העצמאות (אין לימודים) יום ג', ו' באייר, תשע"ז 02.05.2017
שבועות (אין לימודים) מיום ג', ה' בסיון, תשע"ז
עד יום ד', ו' בסיון, תשע"ז
30.05.2017-31.05.2017
השלמות סמסטר ב' – ימים בהם יתקיימו לימודים בנוסף למערכת הרגילה : תכנית ההשלמה בסיעוד – סטודנטים הלומדים ביום ג' יום א', י' בסיון, תשע"ז 04.06.2017
השלמות סמסטר ב' – ימים בהם יתקיימו לימודים בנוסף למערכת הרגילה : תכנית ניהול מערכות מידע יום א', י"ז בסיון, תשע"ז 11.06.2017
**סיום סמסטר אביב יום ו', ט"ו בסיון, תשע"ז 09.06.2017
בחינות סמסטר אביב מיום א', י"ז בסיון, תשע"ז
עד יום ו', י"ג בתמוז, תשע"ז
11.06.2017-07.07.2017
פתיחת סמסטר קיץ יום א', ט"ו בתמוז, תשע"ז 09.07.2017
**סיום סמסטר קיץ יום ו', כ"ד באלול, תשע"ז 15.09.2017
בחינות סמסטר קיץ מיום א', כ"ו באלול, תשע"ז
עד יום ו', ז' בחשוון, תשע"ז
17.09.2017-27.10.2017
ראש השנה (אין לימודים) מיום ד', כ"ט באלול, תשע"ז
עד יום ו', ב' בתשרי, תשע"ח
20.09.2017-22.09.2017
יום כיפור (אין לימודים) יום ו', ט' בתשרי, תשע"ח 29.09.2017
סוכות(אין לימודים) *בחול המועד סוכות המכללה פתוחה ומתקיימות בחינות מיום ד', י"ד בתשרי, תשע"ח
עד יום ה', ט"ו בתשרי, תשע"ח
04.10.2017-05.10.2017
שמחת תורה (אין לימודים) מיום ד', כ"א בתשרי, תשע"ח
עד יום ה', כ"ב בתשרי, תשע"ח
11.10.2017-12.10.2017
תחילת שנת הלימודים תשע"ח יום א', ט' חשוון תשע"ח 22.10.2017
** תכנית ניהול מערכות מידע -
סיום סמסטר ב' ב- 11.06.2017, סיום סמסטר קיץ ב- 08.09.2017לוח לשנת הלימודים תשע"ז 2016-2017 - ייעוץ חינוכי
פתיחת שנת הלימודים יום א', כ"ח בתשרי, תשע"ז 30.10.2016
סיום סמסטר סתיו יום ו', א' בשבט, תשע"ז 28.1.2017
בחינות סמסטר סתיו מיום א', ב' בשבט, תשע"ז
עד יום ו', כ"ח בשבט, תשע"ז
29.01.2017-24.02.2017
*פתיחת סמסטר אביב יום א', ל' בשבט, תשע"ז 26.02.2017
פסח (אין לימודים) מיום ב', י"ד בניסן, תשע"ז
עד יום ב' כ"א בניסן, תשע"ז
10.04.2017-17.04.2017
ערב יום השואה הלימודים יתקיימו עד השעה 18:00 יום א', כ"ז בניסן, תשע"ז 23.04.2017-הלימודים יתקיימו עד השעה 18:00
ערב יום הזיכרון לחללי צה"ל הלימודים יתקיימו עד השעה 18:00 יום א', ד' באייר, תשע"ז 30.04.2017-הלימודים יתקיימו עד השעה 18:00
יום הזיכרון לחללי צה"ל (אין לימודים) יום ב', ה' באייר, תשע"ז 01.05.2017
יום העצמאות (אין לימודים) יום ג', ו' באייר, תשע"ז 02.05.2017
שבועות (אין לימודים) מיום ג', ה' בסיון, תשע"ז
עד יום ד', ו' בסיון, תשע"ז
30.05.2017-31.05.2017
**סיום סמסטר אביב יום ו', ט"ו בסיון, תשע"ז 09.06.2017
בחינות סמסטר אביב מיום א', י"ז בסיון, תשע"ז
עד יום ב', ט' בתמוז, תשע"ז
11.06.2017-03.07.2017
פתיחת סמסטר קיץ יום ג', י' בתמוז, תשע"ז 04.07.2017
**סיום סמסטר קיץ יום ו', ג' באלול, תשע"ז 25.08.2017
בחינות סמסטר קיץ מיום א', ה' באלול, תשע"ז
עד יום ו', ז' בחשוון, תשע"ז

27.08.2017-27.10.2017
ראש השנה (אין לימודים) מיום ד', כ"ט באלול, תשע"ז
עד יום ו', ב' בתשרי, תשע"ח
20.09.2017-22.09.2017
יום כיפור (אין לימודים) יום ו', ט' בתשרי, תשע"ח 29.09.2017
סוכות(אין לימודים) *בחול המועד סוכות המכללה פתוחה ומתקיימות בחינות מיום ד', י"ד בתשרי, תשע"ח
עד יום ה', ט"ו בתשרי, תשע"ח
04.10.2017-05.10.2017
שמחת תורה (אין לימודים) מיום ד', כ"א בתשרי, תשע"ח
עד יום ה', כ"ב בתשרי, תשע"ח
11.10.2017-12.10.2017
תחילת שנת הלימודים תשע"ח יום א', ט' חשוון תשע"ח 22.10.2017