שם הקורס
מניהול סיכונים לבטיחות הטיפול, טעות במערכת הבריאות, יחסי גומלין של בטיחות הטיפול עם איכות ושירות, היבטים משפטיים הנוגעים לחקיקת בריאות והשפעתה על בטיחות הטיפול, בטיחות הטיפול מראיית מבטם של שופטים, תובעים וסנגורים.
זיהוי של אירועים חריגים וכמעט אירועים, מחויבות ההנהלה לשיפור בטיחות הטיפול, סימולציה ככלי לקידום בטיחות, תקשורת אפקטיבית, גילוי נאות, המטפל כקורבן שני, רב תרבותיות.
תחקיר במערכת הבריאות ובחינת אפקטיביות התחקיר.
הגורם האנושי והקשר לטעויות, תכנון סביבת העבודה ושיפור תהליכי עבודה
רפואה מקוונת במאה ה-21, בטיחות הטיפול בעידן של רפואה מקוונת, בריאות דיגיטלית לאומית, מתן ייעוץ רפואי ומידע רפואי, שיפור הקשר בין המטפלים למטופלים.
הערכת טכנולוגיות ומערכות מידע רפואיות בהיבטי בטיחות הטיפול, הטמעת טכנולוגיות, פרמקוויג'ילנס, ניהול סיכונים תרופתי.
צפה בוידאו
צור איתנו קשר