חבר הנאמנים ומועצת המנהלים

חבר הנאמנים
ד"ר אלון ליאל, יו"ר חבר הנאמנים ד"ר מינה צמח
מר אבנר גולדנברג מר משה דברת
מר אהוד מירביס ד"ר ניהאיה דאוד
עו"ד אילון מגיד מר עדי טמיר
גב' אימן אלבוייראת גב' קולט אביטל
מר אלי ג'יאן פרופ' שאול בר לב
רו"ח דוד רוזנברג מר שמואל (סמי) קידר
ד"ר חגי שניר ד"ר עדנה ישי-וילסון
ד"ר חיים ויצמן עו"ד עודד דברת
מר יגאל נאמן מר עקיבא אלדר
מר יצחק ליאור פרופ' רון נברו
ד"ר ז'ק נריה גב' שיפרה צח
מר ירון צור מר שמואל (מולי) דור
מועצת המנהלים
מר יצחק ליאור, יו"ר מועצת המנהלים
עו"ד אילון מגיד
ד"ר חיים ויצמן
ד"ר ז'ק נריה
ד"ר מינה צמח
פרופ' שאול בר לב
ד"ר עדנה ישי-וילסון
מר שמואל (מולי) דור