דרישות עברית לתואר ראשון

מועמדים ללימודי תואר ראשון, שניגשו לבגרות בשפה שאינה עברית, חייבים לעבור מבדק ידע בעברית ולעמוד בה ברמה הנדרשת. הבחינה משמשת לבדיקת מידת השליטה בעברית ולסיווג התלמידים לקורסי הכנה ברמות השונות.

לימודי השפה העברית להשגת רמת הידע הנדרשת יינתנו בהתאם לתוצאות המבדק:

 ציון רמה מספר הקורסים הנדרשים

  91+

  פטור —
76-90

 רמה ב’

1 קורס

60-75

 רמה א’2 קורסים

0-59

נכשל

 

  • מועמד שנבחן ולא הגיע לרמה הנדרשת (רמה א’), לא יוכל להתחיל את לימודיו במכללה, אף אם עמד בכל תנאי הקבלה האחרים של תכנית הלימודים אליה נרשם.

מועמדים שניגשו בעבר לבחינת יע”ל יציגו את הציון ועל פיו תיקבע רמתם.

חלוקה לרמות עפ”י מבחן יע”ל:

 ציון רמה מספר הקורסים הנדרשים

  132+

  פטור —
107-131

 רמה ב’

1 קורס

59-106

 רמה א’2 קורסים

50-58

נכשל

 

ניתן להירשם לבחינת יע”ל באמצעות אתר האינטרנט של המרכז הארצי לבחינות והערכה –

פרטים ניתן לקבל בטלפון: 02-6759555 או באתר המרכז הארצי לבחינות www.nite.org.il

המכללה האקדמית רמת גן מקיימת למועמדים, שעומדים ברמה הנדרשת, קורסים לשיפור השפה העברית במקביל ללימודיהם בתכנית לתואר ראשון.

מערכת הלימודים יכולה להשתנות בהתאם לרמת הידע בעברית.

קורס קיץ מרוכז

המכללה האקדמית רמת גן תציע קורסי קיץ מרוכזים (בחודשי הקיץ):

קורס רמה א’ – הקורס מיועד למבקשים לקבל “פטור” מרמה א’ בעברית שלא במסגרת שנת הלימודים. הקורס יתקיים במתכונת של פעמיים בשבוע במשך 8 שבועות בין התאריכים 17.18-17.8.18

למועמדים שלא הגיעו לרמה א’ במבדק העברית או במבחן היע”ל, או למבקשים לקבל “פטור” מרמה א’ בעברית שלא במסגרת שנת הלימודים.

הקורס יתקיים במתכונת של פעמיים בשבוע במשך 8 שבועות בין התאריכים 1.7.18-17.8.18 בימים א’ + ד’ בשעה 09:00-14:00

מועמדים אשר לא התקבלו בשל אי עמידה בהצלחה במבחן בעברית, יוכלו ללמוד את קורס ההכנה המפורט מטה. רק לאחר עמידה בהצלחה בקורס יוכלו ללמוד את הקורס רמה א’ במסגרת לימודי התכנית.

קורס הכנה לרמה א ‘- הקורס מיועד למועמדים שלא הגיעו לרמה א’ במבדק העברית או במבחן היע”ל. הודעה על מועד פתיחת הקורס תפורסם באתר המכללה בהקדם.

השתתפות בקורס זה כרוכה בתשלום.