דרישות עברית לתואר ראשון

 

מועמדים ללימודי תואר ראשון, שניגשו לבגרות בשפה שאינה עברית, חייבים לעבור מבדק ידע בעברית ולעמוד בה ברמה הנדרשת. לחילופין ניתן להציג ציון בחינת רמת ידע בעברית (יע"ל) לבדיקת מידת השליטה בעברית ולסיווג המועמדים לקורסי הכנה ברמות השונות.

לימודי השפה העברית להשגת רמת הידע הנדרשת יינתנו בהתאם לתוצאות המבדק:

 ציון  רמה  מספר הקורסים הנדרשים

  91+

  פטור  —
76-90

 רמה ב'

1 קורס

60-75

 רמה א' 2 קורסים

0-59

נכשל

 

  • מועמד שנבחן ולא הגיע לרמה הנדרשת (רמה א'), לא יוכל להתחיל את לימודיו במכללה, אף אם עמד בכל תנאי הקבלה האחרים של תכנית הלימודים אליה נרשם.
  • המועמד יוכל להירשם לקורס מקדים בעברית (הכנה לרמה א') ואם יעמוד בו בהצלחה יוכל להגיש מועמדות נוספת. מועמד שיקבל בבחינה ציון של 0-59 יוכל לגשת לבחינה פעם נוספת.

מועמדים שניגשו בעבר לבחינת יע"ל יציגו את הציון ועל פיו תיקבע רמתם.

חלוקה לרמות עפ"י מבחן יע"ל:

 ציון  רמה  מספר הקורסים הנדרשים

  131+

  פטור  —
111-130

 רמה ב'

1 קורס

81-110

 רמה א' 2 קורסים

50-80

נכשל

 

ניתן להירשם לבחינת יע"ל באמצעות אתר האינטרנט של המרכז הארצי לבחינות והערכה –

פרטים ניתן לקבל בטלפון: 02-6759555 או באתר המרכז הארצי לבחינות www.nite.org.il

 

המכללה האקדמית רמת גן מציעה קורסי הכנה ברמות שונות לשיפור השפה העברית:

קורס הכנה לרמה א': הקורס מיועד למועמדים שלא הגיעו לרמה א' במבדק העברית או במבחן היע"ל. לאחר עמידה בהצלחה בבחינת הסיום של הקורס, ישובצו המועמדים לקורס רמת עברית בהתאם לציון שיקבלו (השיבוץ יבוצע בהתאם לטבלת חלוקה לרמות שמופיעה בחלק העליון). בהתאם לציון שיתקבל בבחינת הסיום של הקורס, ישובץ המועמד לקורס העברית המתאים לרמתו.

הקורס יתקיים במתכונת של פעמיים בשבוע בין התאריכים: 11.11.19-18.12.19 בימים ב'+ ד' בשעות 9:00-14:15. עלות הקורס – 1,260 ש"ח.

קורס רמה א': הקורס מיועד למבקשים לקבל "פטור" מרמה א' בעברית שלא במסגרת שנת הלימודים. הקורס יתקיים במתכונת של פעמיים בשבוע בין התאריכים 30.12.19-10.02.20

בימים ב'+ ד' בשעות 9:00-14:15. עלות הקורס – 1260 ש"ח.

לתשומת ליבך, מועמדים שילמדו את קורס רמה א' במהלך הסמסטר הראשון של לימודיהם בתכנית יידרשו ללמוד סמסטר נוסף (סה"כ 7 סמסטרים).

לתשומת לבך, מערכת הלימודים יכולה להשתנות בהתאם לרמת הידע בעברית.

למידע נוסף צרו קשר 03-6719999 (שלוחה 0)

 

למבחן רמה בעברית לדוגמה לחצו >>