דרישות אנגלית לתואר ראשון

הסבר על התהליך

רמת האנגלית של המועמד לתואר ראשון תקבע אך ורק על סמך מבחנים חיצוניים הנהוגים ומקובלים בארץ: מבחן אמי"ר או אמיר"ם או על סמך פרק האנגלית בבחינה הפסיכומטרית.

הבחינות הפסיכומטריות ומבחני אמי"ר מתקיימים על ידי המרכז הארצי לבחינות והערכה במתקנים חיצוניים במהלך מספר מועדים בשנה. פרטים ניתן לקבל בטלפון: 02-6759555 או באתר המרכז הארצי לבחינות www.nite.org.il

ההרשמה לבחינה הפסיכומטרית ו/או למבחן אמי"ר מבוצעת ע"י הנבחן ישירות מול המרכז הארצי לבחינות.

האקדמית רמת גן תציע למועמדים שיירשמו לתואר ראשון לגשת לבחינת אמי"רם שתתקיים בקמפוס המכללה.

מועמדים הפטורים מעמידה בבחינה הפסיכומטרית ולא עמדו בעבר במבחן האמי"ר, ו/או מועמדים שלא הגיעו לרמה הנדרשת בחלק האנגלית של הבחינה הפסיכומטרית יכולים לגשת למבחן אמיר"ם על מנת לשפר את רמת האנגלית.

בחינת האמיר"ם

בחינת האמיר"ם הינה בחינה ממוחשבת שבה כל מועמד נבחן באופן עצמאי באמצעות מחשב. הבחינה מועברת על ידי המרכז הארצי לבחינות.

להלן טבלת הציונים והחלוקה לפי רמות אנגלית:

פסיכומטרי/אמיר"םאמי"רשם הרמהמס' הקורסים הנדרשים לקבלת פטור
134 +234 +פטור—-
120-133220-233מתקדמים ב'1 קורס
100-119200-219מתקדמים א'2 קורסים
85-99185-199בסיסי3 קורסים
70-84170-184טרום בסיסי ב'4 קורסים
או
50-69150-169טרום בסיסי א'4 קורסים

 

לאחר קבלת תוצאות המבחן, מועמד שלא יגיע לרמה הנדרשת , יוכל להשתבץ באחד מקורסי האנגלית המוצעים במכללה.

ייתכן שקצב ההתקדמות בלימוד הקורסים ישפיע על מערכת הלימודים.

מועמד שנקבע כי הוא פטור מלימודי אנגלית במוסד אקדמי מוכר ע"י המל"ג, יהיה פטור מלימודי אנגלית במכללה. מועמד שיוכיח כי סיים את לימודיו בבית ספר תיכון ו/או סיים לימודי תואר ראשון בארץ דוברת אנגלית, יהיה פטור מלימודי האנגלית.

המבקש ללמוד בקורס המוצע במסגרת המכללה, מתבקש למלא טופס הרשמה לקורס טרום אקדמי ולפנות למינהל הרישום.

לימודי אנגלית בתואר ראשון- כל מה שצריך לדעת לחץ>> 

למידע אודות קורסי אנגלית מקוונים  לחץ >>