מתכונת קורסי האנגלית

ניתן ללמוד את קורסי טרום בסיסי, בסיסי ומתקדמים א' באנגלית באחת משלוש אפשרויות:

  1. קורס מקוון: הקורס נמצא באתר הרשום מטה. הלומד הבוחר במסלול זה, רשאי להיכנס לקורס מכל מקום ובכל שעה ולתרגל על פי ההנחיות המופיעות באתר. על מנת לעבור לרמה הבאה, על הלומד לגשת בסוף סמסטר למבחן הקורס ברמה המתאימה לו בעלות של 300 ₪. מעבר מבחן זה יאפשר התקדמות לרמה הבאה. המבחן מתקיים באקדמית רמת גן. ניתן להתרשם מתכני הקורסים באתר: http://study.onl.co.il .

הבוחר באפשרות זו חייב להירשם למסלול זה מראש.

  1. קורס משולב: קורס מקוון על פי הרשום מעלה ובנוסף יינתנו ארבעה מפגשי תרגול וחיזוק. במסגרת מסלול זה, בנוסף ללמידה העצמית, הסטודנט יגיע ללמוד ארבעה מפגשים בכיתה עם מרצה, אשר יעבור על החומר שלומד הסטודנט באופן עצמאי. במפגשים אלה יתרגלו את מה שנלמד בקורס המקוון ויינתן מענה לבעיות/שאלות. כמו כן, יתקיימו מספר בחנים על מנת שהלומד יעמוד על רמתו ויבין מה צריך לחזק בלמידה. עלות קורס משולב זה, כולל מבחן סוף קורס, היא 650 ₪. המבחן מתקיים באקדמית רמת גן.

הבוחר באפשרות זו חייב להירשם למסלול זה מראש.

  1. קורס סמסטריאלי, המתקיים בכתה במתכונת רגילה: הקורס יתנהל במתכונת הרגילה, עם דגש על סוגי השאלות לכל רמה, תרגול אסטרטגיות הקריאה בצורה נרחבת ותרגול אוצר מילים הרלוונטי לכל רמה. בקורס, יתרגלו טקסטים בנושאים השונים, יתקיימו בו בחנים לחיזוק החומר הנלמד והכנה למבחן סוף. הקורס יתנהל בהתאם לשעות שנקבעו לצורך רמה זו.

 

אנו ממליצים לשקול היטב לפני הבחירה בכל אחת מהאפשרויות המוצעות, מפני שלאחר הבחירה לא ניתן יהיה באותו הסמסטר לעבור ממסלול אחד לאחר.

אנו מאחלים לך הצלחה!